OPS Kołaki Kościelne- archiwum informacji do dnia 18.01.2016

INFORMACJA

Kołaki Kościelne, 2016-01-14

65.1.2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadzące Ośrodek Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.
Ww. pomoc udzielana jest w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja”, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 (tel. 086 271 00 72).
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – środa 13.00-17.00
Prawnik – środa 13.00 -17.00
Na wizytę z ww. specjalistami można umówić się również za pośrednictwem tutejszego ośrodka (tel. 86 270 30 39).
Ponadto istnieje możliwość skorzystania z Telefonicznej Poradni dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim – nr tel. 883 240 678.

Kierownik

Dorota Bogdańska


Zimowisko dla dzieci

 


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 11.01.2016 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Informacja FERIE ZIMOWE 2016

PROGRAM WYPOCZYNKU

Wypoczynek zimowy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Miejsce ferii zimowych 2016:

Dom Wczasowy

„Harnaś”

Bustryk 77c, 34-521 Ząb

Terminy kolonii:

27 stycznia – 05 lutego 2016 r. (50 dzieci)

Organizator kolonii:

Polski Związek Producentów ziemniaków i nasion rolniczych w Łodzi

Świadczenia:

9 noclegów – zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

transport autokarem

wyżywienie (5 posiłków dziennie),

wyposażenie uczestników w prowiant oraz napoje na drogę powrotną,

opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

opieka medyczna (całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie),

zapewnienie podstawowych leków i środków opatrunkowych,

ubezpieczenie NNW na kwotę 7000 PLN w PZU S.A.,

nagrody w konkursach,

bogaty program:

– wycieczka autokarowa do Murzasichle do Izby Regionalnej „U Gąsienicy”,

– wycieczka autokarowa – zwiedzanie Zakopanego,

– wycieczka na Krupówki,

Wycieczka piesza bezpiecznym szlakiem turystycznym z Zębu na Gubałówkę

oraz Butorowy Wierch,

– wieczór przy ognisku z pieczeniem kiełbasek

– gry i zabawy na świeżym powietrzu – Dzień Eskimosa, saneczkowanie,

– dyskoteki,

– gry i zabawy świetlicowe – karaoke, warsztaty rękodzieła, turniej gier

planszowych.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć do Biura Federacji:

1. Wypełniona kartę kwalifikacyjną

2. Zaświadczenie z KRUS.

oraz uiścić opłatę za kolonie w wysokości 450 zł. za dziecko.

Opłata obejmuje również transport. Transport będzie zorganizowany z miejsc zbiórki, do których rodzice będą zobowiązani dowieść dzieci.

Załącznik 1. Informator

Załącznik 2. Karta kwalifikacyjna


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 04.01.2016 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 28.12.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 21.12.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert
 INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 14.12.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 07.12.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny

W załączniku znajduje się informator, wyjaśniający z czym wiąże się i dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.

ZAŁĄCZNIK-Informator


Zapraszamy do udziału w konkursie

Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce: „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

1.Celem konkursu jest:

– zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

– promowanie właściwych relacji w rodzinie.

2. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

3. Zakres tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

4. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

a. zgodne tematycznie z ideą konkursu.

b. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)

c. format : A 4 lub A 3

5. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 16 grudnia 2015r. w sekretariacie szkoły.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2015r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

6. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria pierwsza – Kl. 0 – II

– kategoria druga – Kl. III – IV

– kategoria trzecia – Kl. V-VI

– kategoria czwarta – uczniowie gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

– zgodności z tematyką

– inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

– ogólnego wrażenia estetycznego

Wyniki konkursu oraz prace biorące udział w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 30.11.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 23.11.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 16.11.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Załącznik1- Wniosek


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 09.11.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 02.11.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Kołaki Kościelne, 2015-10-28

 

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2015/2016

Apelujemy o wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie anomalia pogodowe będą w danym okresie zimowym i jakie czekają nas z tym związane zagrożenia.

Świadomi faktu musimy być wyczuleni na pomoc dla drugiego człowieka udzielając sobie wzajemnej informacji by skutecznie i szybko zadziałać:

 • zgłaszanie osób, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych

Prosimy wszelkie niepokojące informacje zgłaszać do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie.
Wykaz instytucji udzielającej pomocy i informacji:
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 30 39,
• Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie, ul. Al. Wojska Polskiego 4a, 18-300 Zambrów, tel. 86 474 19 000

 

Formy pomocy oraz kryteria uprawniające do otrzymania pomocy zostały zamieszczone na stronie internetowej:

www. kolaki.pl- jednostki organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej- świadczenia pomoc społeczna.

Strona internetowa z wykazem placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa podlaskiego:
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/wojewodztwo-podlaskie/

 

Ponadto dzwoniąc na niżej wymienione telefony można uzyskać pomoc oraz informacje o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.

112 NUMER ALARMOWY

997 POLICJA

998 STRAŻ POŻARNA

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

800 444 989 INFOLINA WCZ

 


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 19.10.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 12.10.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Kołaki Kościelne, 2015-10-09

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca czerwca 2015 r. rozpoczął dystrybucję żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015 ze Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy po skierowania niezbędne do otrzymania bezpłatnie ww. żywności.

Skierowania wydawane są mieszkańcom gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (to jest m. in.: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, długotrwale chorzy,, itp.) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł. dla osoby w rodzinie.

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 05.10.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od 1 października 2015 roku wzrosły kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.
Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń.
CO SIĘ ZMIENIŁO?
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrosło:
• o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
• o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Podwyższone zostały także same świadczenia:
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększyła się z 529 zł na 604 zł;

Nadmienia się, iż wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrosła z 250 zł na 288 zł.


 

INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 28.09.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 21.09.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 14.09.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Kołaki Kościelne, 2015-09-09

4141.1.2015

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr PS-V.9421.2.10.2015.ETB z dnia 04.09.2015 r. uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, którego celem jest udział w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/konkurs-na-wybor-organizacji-partnerskich-o-zasiegu-ogolnopolskim-lub-ponadregionalnym-do-udzialu-w-po-pz-2016/

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

 

 


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 07.09.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 574,00 zł lub kwoty 664,00 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Od 01.11.2015 r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Od 01.11.2015 r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosić będzie 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku.
Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 wykazujemy dochody uzyskane w roku 2013 natomiast ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 dochody uzyskane w roku 2014.
Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zasiłek przysługuje:

 1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka.
 3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się). Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość zasiłku rodzinnego
w bieżącym okresie zasiłkowym wynosi miesięcznie:

 • 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 106,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 01.11.2015r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosić:

 • 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października) licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek jeżeli zostały spełnione warunki ustawy.


Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego
w okresie zasiłkowym 2014/2015 wynosi miesięcznie:

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o ustawy, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ustawy, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200,00 zł miesięcznie

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.

 

Od 01.11.2015r. Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 wynosi miesięcznie:

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000,00 zł

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 400,00 zł miesięcznie

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o ustawy, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, ustawy, wynosi:

80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko;

– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2015 r.:

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200,00 zł miesięcznie natomiast od 01.01.2016 r. – 1300,00 zł.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.


Świadczenia rodzinne – informacje o terminach składania wniosków.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 31.08.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

Oferty pracy z dnia 20.08.2015 dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


Nabór na wolne stanowiska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zaprasza do składania ofert na stanowiska Asystenta Rodziny i Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Aby uzyskać więcej informacji kliknij TUTAJ


INFORMACJA

Oferty pracy dla osób bezrobotnych z PUP Zambrów

ZAŁĄCZNIK 1- Lista ofert


INFORMACJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKA ASYSTENTA RODZINY ORAZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OPS W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zaprasza do składania ofert na stanowiska:

 • Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych:
 • Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Aby uzyskać więcej informacji kliknij TUTAJ


INFORMACJE

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie, w terminie: 08.08-21.08.2015r.
Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez:
– Ośrodki Pomocy Społecznej
– Urzędy Gminy
– Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych

Nie pobieramy żadnych innych dodatkowych opłat.
W ramach niniejszej oferty zapewniamy m.in.:
-zakwaterowanie i wyżywienie
-atrakcyjny program turystyczny (zapewniamy bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych miejsc)
– transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy – dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem)
– ubezpieczenie NNW uczestników
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia /urodzonych po 1 stycznia 1999 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Załącznik 1

Zalącznik 2


 

INFORMACJA

Wypoczynek letni organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców (jest ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Miejsce kolonii:

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „JANÓWKA” w Sławie (woj. Lubuskie)

ul. Nowosolska 2c

67-410 Sława

Termin kolonii:

09 sierpnia – 22 sierpnia 2015 r.

Organizator kolonii:

Związek Młodzieży Wiejskiej

Wiek uczestnika:

9 – 16 lat

Warunki uczestnictwa:

– uczestnicy muszą zabrać legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika

– potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia KRUS)

– potwierdzenie wpłaty na wskazane konto(400 zł):

Bank BGŻ S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

73 2030 0045 1110 0000 0268 9280

Tytułem wpłaty: wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2015, imię i nazwisko dziecka, data turnusu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Załącznik 1.

Załącznik 2.


W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży w ramach projektu pn. „Wspieranie przez doradzanie” zaprasza osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin z powiatu zambrowskiego mające utrudniony dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz informacji o swoich prawach i uprawnieniach.

W/w porady można uzyskać listownie, telefonicznie za pomocą Skype, poczty elektronicznej wizyt domowych oraz stacjonarnie

 

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

Załącznik1.

Załącznik2.


INFORMACJA

Baza danych teleadresowych placówek działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.

Załacznik1: Baza organizacji pozarzadowych PRZEMOC 2015

Załacznik2: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Załacznik3: Rejestr placowek zapewniajacych miejsca noclegowe

 

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca czerwca 2015 r. planuje dystrybucję żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015 ze Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy po skierowania niezbędne do otrzymania bezpłatnie w/w żywności.

Skierowania wydawane są mieszkańcom gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (to jest m. in.: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, długotrwale chorzy,, itp.) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

 


 

INFORMACJA

 

Załacznik1


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w Stowarzyszeniu „Człowiek nie wiek” w Zambrowie można skorzystać z darmowych porad psychologa. Zajęcia będą odbywały się w postaci indywidualnych konsultacji dla osób w każdym wieku, nie radzących sobie np. z własnymi emocjami lub mającymi negatywne doświadczenia z przeszłości. Tematyka spotkań uzależniona będzie od rodzajów problemów poszczególnych uczestników warsztatów, którzy uzyskają również informacje, jak zachowywać się w kontakcie z chorymi, cierpiącymi czy też przechodzącymi trudne chwile.

Oprócz spotkań z psychologiem zarząd stowarzyszenia zachęca do udziału w spotkaniach z doradcą zawodowym, który pomoże m.in. napisać prawidłowo CV oraz podpowie, jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym Panią Emilią Pruszyńską odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 17. Pierwsze zajęcia planowane są na dzień 12 maja o godz. 17.

Ponadto w każdą środę Pani pielęgniarka Urszula Paluch bada ciśnienie, cholesterol poziom cukru od godz:16:00.

W każdy czwartek terapeutka zajęciowa Pani Elżbieta Perkowska prowadzi od godziny 17:00 ciekawe zajęcia grupowe. Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Al. Wojska Polskiego 27 (dawny Zamtex).

Istnije również możliwość wyjazdu do Gietrzwałdu (do października w każdą trzecią sobotę miesiąca)

Każde zajęcia bezpłatne.

Osoby zainteresowane mogą umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer 600 407 270.

 

Dorota Bogdańska

 

 


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282/2/15 z dnia 9 marca 2015 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i pomocniczych, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Powyższe wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Fabryczna 3

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (86 270 30 39)

Dorota Bogdańska


Oferta Koloni Letnich 2015

Załączniki:
Załacznik1

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.