Informacje na temat projektów realizowanych przez PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, współfinansowanych ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego

OCHRONIĆ DZIECIŃSTWO

 projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki współfinansowany ze środków

 The VELUX Foundations w ramach programu

„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu :

  • wspieramy dzieci i przygotowujemy je do uczestnictwa w procedurach,
  • edukujemy rodziców na temat przepisów prawnych, kompetencji służb, procedur przesłuchania, oraz wsparcia dziecka,
  • wspieramy placówki oświatowe w zakresie tworzenia polityki ochrony dzieci
  • szkolimy pracowników placówek oświatowych w zakresie ochry dzieci przed krzywdzeniem.

W programie oferujemy:

telefoniczne konsultacje dla rodziców i opiekunów dziecka, specjalistów mających kontakt z dzieckiem krzywdzonym

  • wsparcie psychologiczne dzieci oraz przygotowywanie dziecka do procedury przesłuchania
  • konsultacje prawnicze

UWAGA!

Przedstawicielom placówek oświatowych proponujemy bezpłatne konsultacje w zakresie wdrożenia na ich terenie Polityki ochrony dzieci oraz bezpłatne szkolenia kadry w zakresie ochrony dzieci.

Zadzwoń, porozmawiaj i umów się na wizytę/konsultację:

85/652-54-94 poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00


LOOK II kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok

 projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki współfinansowany ze środków

 The VELUX Foundations w ramach programu

„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Celem głównym projektu jest ochrona małych dzieci w wieku 0-6 przed krzywdzeniem oraz wsparcie rodzicielskie dla rodzin z terenu Miasta Białegostoku. Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK i zakłada doskonalenie w/w systemu, a także wymianę informacji na temat rodzin zagrożonych przemocą pomiędzy instytucjami zaangażowany w pomoc rodzinie z małym dzieckiem z terenu Miasta Białystok
W ramach projektu oferujemy:

  • „Aktywne soboty – grupy zabawowe dla dzieci i rodziców – zajęcia w formie spotkań rodziców i dzieci aktywizujące do wspólnych zabaw, mające na celu podniesienie świadomości rodziców małych dzieci na temat metod wychowawczych „bez  przemocy” oraz umiejętności wzmacniania prawidłowej więzi z dzieckiem
  • indywidualne konsultacje pedagogiczne z rodzicami małych Ta forma pracy ma służyć identyfikacji problemu, pomóc rodzicom w zrozumieniu jego przyczyn oraz udzieleniu wsparcia. Profesjonalista zapewnia wsparcie konieczne do pokonania trudności, rozwiewa ich naturalne obawy, zachęca i wpaja wiarę we własne możliwości.
  • terapia rodziny – sesje terapeutyczne dla całej
  • grupa edukacyjnowsparciowa dla rodziców małych dzieci – spotkania grupowe dla rodziców problematyki metod wychowawczych, rozowju dzieci oraz bieżących kwestii dotyczących wychowywania dzieci.

Ponadto w ramach projketu realizowany będzie dyżur konsultanta, z którego będą mogli korzystać specjaliści – osoby zawodowo działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie w celu uzyskania informacji na temat możliwości pomocy rodzinie, wymianę doświadczeń, dzielenie się swoimi wątpliwościami, sukcesami, analizę trudnych przypadków.

Zapraszamy do skorzystania z oferty i zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

tel. 85/652-54-94

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.