Ogłoszenie o zamówieniu na „KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W OKRESIE 01.01.2017 – 31.12.2017

Załączniki:

SIWZ

Ogloszenie BZP

Załącznik 1. Punkty poboru

Załącznik 2. Formularz cenowy

Załącznik 3. Formularz ofertowy

Załącznik 4. Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5. Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik 6. Istotne postanowienia umowy

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.