Uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Kołakach Kościelnych

2 maja w gminie Kołaki Kościelne obchodzona była uroczystość Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Powiązane z nią były również wydarzenia poprzedzające w dniach 28 i 30 kwietnia.

Organizatorem obchodów był Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, zaś współorganizatorami:
– Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,
– Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk,
– Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Józef Mozolewski.
Patronat honorowy nad uroczystością sprawowali:
– J.E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski,
– Wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński,
– Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
Patronat medialny nad uroczystością objęła TVP3 Białystok.

Na trzydniowy program obchodów złożyły się następujące wydarzenia:
•    28 kwietnia w Zespole Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych  uroczyście podniesiona została na maszt flaga państwowa przez przedstawicieli braci uczniowskiej i nauczycielskiej. Następnie zebrani goście w osobach: Przewodniczącego Zarządu Regionu Białostockiego Niezależnego Samorządnego Związku „Solidarność” Pana Józefa Mozolewskiego, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Pana Pawła Kalisza, Proboszcza parafii w Kołakach Kościelnych Ks. Kan. Zbigniewa Choromańskiego, Wójta Gminy Kołaki Kościelne Pana Sylwestra Jaworowskiego, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, rodziców i mieszkańców gminy Kołaki Kościelne oraz uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych z Dyrektorem Panem Henrykiem Rakoczym, udali się na salę gimnastyczną, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy poświęconej powstaniu NSZZ „Solidarność” oraz historii Stanu Wojennego w Polsce. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Pan Józef Mozolewski, Pan Paweł Kalisz, Ks. Kan. Zbigniew Choromański, Pan Sylwester Jaworowski i Pan Henryk Rakoczy. Po przecięciu wstęgi zgromadzeni zapoznali się z udostępnionymi zbiorami.
Nieocenioną lekcją był wykład przedstawiciela Oddziału IPN w Białymstoku, Pana Pawła Kalisza. Prelegent przedstawił historię herbu (godła) Polski i flagi oraz zwrócił szczególną uwagę na aspekty związane z szacunkiem należnym symbolom narodowym.
Polskie drogi do niepodległości” to tytuł wykładu wygłoszonego przez Pana Józefa Mozolewskiego. Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” przybliżył historię walki o niepodległość i pełnię praw człowieka w Polsce po II wojnie światowej. Fakty historyczne uzupełnione zostały jego wspomnieniami osobistymi.

•    30 kwietnia w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych, dzięki przychylności i zaangażowaniu Proboszcza tej Parafii Ks. Kanonika Zbigniewa Choromańskiego, uroczystą Mszą Świętą otwarto wystawę poświęconą Błogosławionemu Męczennikowi Solidarności  Ks. Jerzemu Popiełuszce.  Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Białostockiego Niezależnego Samorządnego Związku „Solidarność” Pan Józef Mozolewski. Szczególnymi gośćmi była najbliższa rodzina ks. Jerzego Popiełuszki, a jego brat Józef opowiedział o ich wspólnym dzieciństwie. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego pod przewodnictwem Dyrygenta Pani Elżbiety Bilmin. W naszej Parafii pozostała również ufundowana przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” figura ks. Jerzego Popiełuszki. Koszty związane z występem chóru sfinansowane zostały przez sponsora Spółdzielnię Mleczarską „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim.

•    2 maja będący Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął się przemarszem z Zespołu Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych do Kościoła Parafialnego. W przemarszu brały udział: Zespół Mażoretek „Arabeska” pod kierunkiem Pani Justyny Jakubczyk i Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Michałem Knapkiewiczem na czele z Szumowa; Poczty Sztandarowe: NSZZ „Solidarność”, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kołaki Kościelne i poczet Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych oraz społeczność szkolna.
Uroczystej Mszy Świętej w intencji ojczyzny,  przewodniczył oraz wygłosił homilię, J.E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski. Po Mszy Świętej, okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński.
Po Mszy  Świętej nastąpił przemarsz pod budynek Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, gdzie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt. Tej części uroczystości przewodził nauczyciel Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych i organista miejscowej Parafii, Pan Zenon Adam Wójcik z zespołem wokalnym „Stokrotki”, który odśpiewał cztery zwrotki Hymnu Państwowego i pieśń Polska Flaga.

Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac Zespołu Szkół, gdzie Wójt Gminy Kołaki Kościelne, Pan Sylwester Jaworowski serdecznie powitał wszystkich dostojnych gości i społeczność miejscową, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, związkowych, partyjnych i przedstawiciele uczelni, instytucji i zakładów pracy:
– J.E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski
– Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński
– Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski,
– Członek Zarządu Województwa Podlaskiego PIS Sebastian Orłowski, występujący w imieniu Posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego,
– Doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina – Stanisław Derehajło,
– Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski,
– Przedstawiciel  Marszałka Województwa Podlaskiego Stefan Grodzki,
– Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak,
– W-ce Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski,
– Radni Powiatu Zambrowskiego Krzysztof Grodzki i Andrzej Mioduszewski,
– Burmistrzowie i wójtowie sąsiednich miast i gmin oraz Radni i sołtysi,
– Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis,
– Dyrektor KRUS w Białymstoku Krzysztof Jaworowski,
– Kierownik KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Piotr Paprocki,
– Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zenona Zalewska,
– Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kołakach Mieczysław Jaworowski,
– Komendant KPP w Zambrowie  Andrzej Puchalski,
– Komendant KPP w Wysokiem Mazowieckiem Adam Mojsa,
– Przedstawiciel KP PSP w Zambrowie Paweł Jasiński,
– Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej dr Ewa Rogalewska
– Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Weksykologicznego Krzysztof Guzek i Zbigniew Kordula,
– Dyrektor GDDKiA O/ w Białymstoku Wojciech Borzuchowski,
– Pani Iwona Wiernicka reprezentującą Lokalną Grupę Działania „Brama na  Podlasie”.

Pan Wójt wygłosił również krótkie przemówienie okolicznościowe, w którym zaznaczył, że:

Bóg, Honor i Ojczyzna”, te trzy słowa, określają prawdziwego Polaka patriotę i przez stulecia wzlotów i upadków, pozwoliły nam przetrwać, by dziś żyć w wolnej Polsce. Zawsze towarzyszyła im Biało-czerwona, polska flaga, znak rozpoznawczy Polaków w kraju i poza jego granicami.”

Pan Wójt wyraził również swoją radość i dumę z tego, że może pełnić tę zaszczytną funkcję w gminie Kołaki Kościelne, gdzie wartości narodowe i patriotyczne są zakorzenione w tradycji mieszkańców, czczone i pielęgnowane. Podziękował również społeczności Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych z Dyrekcją: Panem Henrykiem Rakoczym i Panią Haliną Tymińską na czele i społeczności Szkoły Podstawowej w Szczodruchach na czele z Panią Urszulą Siemiatycką oraz pracownikom Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczym Strażom Pożarnym, za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, a po części oficjalnej wszystkich zaprosił na grochówkę i festyn rodzinny z atrakcjami oraz wyścigi rowerowe.

W następnej kolejności okolicznościowe przemówienia wygłosili:
– Wojewoda Podlaski, Pan Bogdan Paszkowski;
– Przedstawiciel IPN, Pani dr Ewa Rogalska;
– Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Pan Stefan Krajewski
– Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Pan Józef Mozolewski.

Część artystyczna przygotowana została przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szczodruchach. Biel i czerwień to dwa kolory, które tworzą flagę Polski i mają za sobą bogatą historię. Pokazano to w występie, który uświetniono utworami poetyckimi oraz pieśniami solistów i chóru. Grupa najmłodszych dzieci dumnie zatańczyła poloneza. Do występu włączyli się również absolwenci. Wykonawcy przypomnieli historię symboli narodowych oraz pokazali, jak ważny w naszym życiu powinien być patriotyzm. Mamy nadzieję, że wszyscy zrozumieli, że symbole narodowe każdy Polak powinien czcić i okazywać im szacunek. Jesteśmy dumni, że niewielka szkoła podstawowa, licząca 33 uczniów mogła dumnie reprezentować gminę w tak ważnym dniu.

Po zakończeniu części oficjalnej, można było rozgrzać się grochówką oraz kiełbaskami z grilla a dzieci i młodzież szkolna otrzymała produkty mleczne ufundowane przez Spółdzielnię Mleczarską „Mlekovita” z Wysokiego Mazowieckiego. W trakcie festynu można było także zobaczyć pokazy motocyklistów, sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, obejrzeć pokazy strażackie i policyjne, zwiedzać wystawę, korzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Chętni mogli  wziąć udział w wyścigu rowerowym o „Puchar Wojewody Podlaskiego” zorganizowanym dzięki uprzejmości Pana Eugeniusza Borowskiego oraz wolontariuszy przez SPORTEAM ZAMBRÓW. Cały czas nad bezpieczeństwem czuwała Grupa Ratownicza SPR Nadzieja z Łomży.

Uroczystość nie mogła się odbyć przede wszystkim bez Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych „Dobre Flagi” przekazane przez Pogotowie Flagowe, której produkt nigdy nie oplątuje się na drzewcu i zawsze utrzymuje prostokątny, falujący kształt, dumnie i z poszanowaniem prezentowały się w trakcie uroczystości. Więcej o „Dobrej Fladze” i inicjatywach z nią związanych przeczytać można na stronie: http://www.pogotowieflagowe.pl.

Te 3 dni zapiszą się w historii Naszej gminy jako lekcja patriotyzmu dla wszystkich mieszkańców.  Jesteśmy wdzięczni organizatorom, gościom i sponsorom, dzięki którym Nasza gmina mogła godnie uczcić Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, wśród których byli:
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
– Bank Spółdzielczy w Zambrowie,
– Bank Spółdzielczy w Zambrowie oddział w Kołakach Kościelnych,
– Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem,
– Lokalna Grupa Działania „Brama na  Podlasie”,
– Spółdzielnia Mleczarska „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim,
– PODR w Szepietowie,
– Narodowe Centrum Kultury,
– KRUS OR w Białymstoku,
– Grupa Ratownicza SPR „NADZIEJA”,
– „Pogotowie Flagowe”,
– PHU „Anna” Anna i Ireneusz Kaczyńscy
– „Agro-Plus” Artykuły do produkcji rolnej Bożena Mioduszewska,
– PHU „Hydrobud” Stanisław Kuźmiński,
– ZPHU s.c. „Piekarnia Kołaki Kościelne” Konarzewski M., Wojtowski P.,
– Piekarnia „Podolszyński” z Hajnówki.

Klasyfikacja generalna po wyścigu o „Puchar Wojewody Podlaskiego” przedstawiała się następująco:
Dzieci / 7-8 lat
1.    Bogdan Sucharbina
2.    Szymon Chmielewski
3.    Kinga Frankowska
Szkoły podstawowe, klasy 3-4
1.    Szymon Murawski
2.    Antoni Borawski
3.    Krystian Godlewski
Szkoły podstawowe, klasy 5-6
1.    Tomasz Kabziński
2.    Piotr Gwardiak
3.    Paweł Biały
Gimnazja
1.    Oliwier Zawistowski
2.    Szymon Biały
3.    Jakub Płoński
Kobiety
1.    Katarzyna Tabędzka
2.    Małgorzata Szymczuk
3.    Anna Gwardiak
Rowery inne niż szosowe mężczyźni
1.    Tomasz Gwardiak
2.    Artur Korol
3.    Dariusz Zawistowski
Rowery szosowe, mężczyźni do 50 lat
1.    Grzegorz Gumowski
2.    Janusz Wróblewski
3.    Rafał Piwoński
Rowery szosowe, mężczyźni powyżej 50 lat
1.    Leszek Skonieczny
2.    Andrzej Bart
3.    Marek Modzelewski
Zwycięzcom gratulujemy!!

Zapraszamy również do zwiedzania wystawy poświęconej NSZZ „Solidarność” na hali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kołkach Kościelnych. Poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia:
GODZINY OTWARCIA WYSTAWY
WTOREK                  2 MAJA        8.00 – 16.00
ŚRODA                      3 MAJA        8.30 – 15.00
CZWARTEK             4 MAJA        8.00 – 15.00
PIĄTEK                     5 MAJA        8.00 – 15.00
NIEDZIELA              7 MAJA        8.30 – 15.00
PONIEDZIAŁEK     8 MAJA        8.00 – 15.00
WTOREK                  9 MAJA        8.00 – 15.00
ŚRODA                    10 MAJA        8.00 – 15.00
CZWARTEK            11 MAJA        8.00 – 15.00

Tekst: P.B. na podstawie treści ze strony Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych.
Zdjęcia: P.B., D.A.

GALERIA ZDJĘĆ:

28 kwietnia 2017 r.

30 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r.


Zdjęcia  pochodzą z albumu https://www.flickr.com/photos/135721446@N02/albums i dostępne są na licencji Creative Commons-NonCommercial

Komentowanie jest wyłączone