Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie wsi Szczodruchy, Czosaki-Dąb, Sanie-Dąb

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Komentowanie jest wyłączone