Zapytanie ofertowe „Przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych zamontowanych w stacjach uzdatniania wody: Kołaki Kościelne, Szczodruchy i Zanie – Leśnica”

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zaproszenie_oferty przegl. agreg.

2. Zapytanie_ofertowe przegl. agreg.
3. Formularz ofertowy.
4. Wzór umowy.

Komentowanie jest wyłączone.