Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych

Załączniki:

Załącznik 1. Zmiana siwz

Załacznik 2. bzp zmiana siwz

Komentowanie jest wyłączone.