Ogłoszenie o konsultacjach dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
ogłasza konsultacje
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ogloszenie
2. Formularz do konsultacji
3. Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2017 r.

 

Komentowanie jest wyłączone.