Zapytanie ofertowe- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwa: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie
  2. Formularz ofertowy
  3. Wykaz usług
  4. Umowa

Komentowanie jest wyłączone.