„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY” – KONKURS

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych
Szkoła Podstawowa w Szczodruchach
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce:
„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY
to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY

 1.Celem konkursu jest:

– zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

– promowanie właściwych relacji w rodzinie.

2. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

 3. Zakres  tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

 4. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

a. zgodne tematycznie z ideą konkursu.

b. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)

c. format A 4 lub A 3

5. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 11 grudnia 2017r. w sekretariacie szkoły.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2017r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

 6. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria pierwsza – Kl. 0 – II

– kategoria druga – Kl. III – IV

– kategoria trzecia – Kl. V-VII

– kategoria czwarta – uczniowie gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

– zgodności z tematyką

– inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

– ogólnego wrażenia estetycznego

Wyniki konkursu oraz prace biorące udział w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.