Dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwa: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1. Zapytanie wynik inspektor

Komentowanie jest wyłączone.