Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania dla zamówienia publicznego: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”

ZAŁĄCZNIKI:

Unieważnienie GM.271.10.2017

Komentowanie jest wyłączone.