Podsumowanie akcji „Kołaki startują”

W minioną środę 22.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych odbyło się spotkanie podsumowujące cykl rajdów rowerowych „Kołaki startują”. Poprowadził je Dyrektor Szkoły Pan Henryk Rakoczy, który był zarazem pomysłodawcą i organizatorem wyjazdów. Wśród uczestników spotkania obecny był również Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski.

Cykl rajdów rowerowych okazał się wielkim sukcesem, ponieważ udało się zmotywować dużą liczbę mieszkańców gminy Kołaki Kościelne do udziału. 14 maja 2017 roku odbył się pierwszy wyjazd rowerowy pod nazwą „Kołaki startują”. Wyjazd ten był typowo diagnostyczny i miał odpowiedzieć na pytanie czy taka forma rekreacji spotka się z zainteresowaniem społeczności lokalnej. Uczestniczyło w nim 29 osób, a trasa do pokonania miała długość 15 km. Kolejne wyjazdy to zwiększająca się liczba uczestników i coraz większe dystanse. W drugim rajdzie uczestniczyło już 47 osób. Najdłuższą przejechaną trasą była pielgrzymka rowerowa do Ostrożnego i dystans 46 km.

Spotkanie podsumowujące to również omówienie planów na kolejny rok. Dotychczas wyjazdy w ramach akcji „Kołaki startują” odbywały się w sezonie letnim średnio raz w miesiącu. Wśród propozycji padła jednak chęć częstszych spotkań oraz podziału na krótko, średnio i długo dystansowe odcinki. Pan Rakoczy wstępnie zebrał proponowane trasy i terminy:

  • Rajdy krótkodystansowe (30-40 km) po terenie naszej gminy:

– 20 maja

– 10 czerwca

– 8 lipiec

– 5 sierpień

  • Rajdy średniodystansowe (40-50 km):

– 17 czerwiec – Wizna

– 22 lipiec – Tykocin

– 25 sierpień – Płonka Kościelna

  • Rajd długodystansowy (dwudniowy z noclegiem)

– 18-19 sierpień (propozycja) – Supraśl

Zaproponowane trasy mają charakter krajoznawczy i historyczny, tak aby po za wspólną jazdą zatrzymać się i zwiedzić ciekawe miejsca, np. murale w Wiźnie czy zamek w Tykocinie.

Jednak aby wyruszyć na trasę wszyscy zainteresowani udziałem musza zadbać o swoją kondycję fizyczną, dlatego też Pan Dyrektor zaproponował w okresie zimowym spotkania na hali sportowej w każdy piątek o godzinie 18.00.

Wszelką pomoc przy organizacji zadeklarował Pan Wójt, szczególnie w kwestii udostępnienia samochodu technicznego na dalsze trasy. Podziękował również Panu Rakoczemu za inspirowanie mieszkańców do działania i wspólnych spotkań.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy herbacie i wspominaniem najciekawszych chwil z wyjazdów.

 

Komentowanie jest wyłączone.