2017.19.1. Wyjaśnienie SIWZ na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Kołaki Kościelne w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Wyjasnienie SIWZ

Załącznik 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Komentowanie jest wyłączone.