Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne – nabór trwa jeszcze do środy (13.12.2017 r.)

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje osoby zainteresowane produkcją na własne potrzeby ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), że w związku z ostatnimi wolnymi miejscami przedłużony zostaje do dnia 13 grudnia 2017 r. (środa) termin składania wniosków na udział w realizacji projektu pod nazwą: „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”.

Gmina Kołaki Kościelne otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, Osi Priorytetowej V. „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem publicznym objęte będą projekty dotyczące wytwarzania ciepłej wody użytkowej ze źródeł odnawialnych. Gmina Kołaki Kościelne w ramach zadania planuje budowę systemów kolektorów solarnych z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby własne prywatnych budynków mieszkalnych. Przewiduje się budowę systemów kolektorów solarnych (wielkość poszczególnych systemów będzie uzależniona od  ilości domowników).

W związku z powyższym prosimy osoby chętne do skorzystania z w/w dofinansowania
o składanie wniosków osobiście w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne (pokój nr 18, I piętro) w przedłużonym terminie do dnia 13 grudnia 2017 rokuDo złożenia wniosku potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

  • Ankieta informacyjna – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub w załączeniu,
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub w załączeniu,
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub w załączeniu,
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub w załączeniu.
Sprawę prowadzi:
Łukasz Czajkowski – tel. 86 270 30 26 wew. 17.
e-mail: gminakolaki@op.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Ankieta

Załącznik 2. Deklaracja

Załącznik 3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Załącznik 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Komentowanie jest wyłączone.