Akademia Aktywności

                                                                                                                           Kołaki Kościelne, 2017-12-27

INFORMACJA

                      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pt. „Akademia Aktywności” nr RPPD.07.01.00-20-0123/16, w ramach którego wsparciem zostanie objętych łącznie około 60 osób z powiatu zambrowskiego.

Wsparciem w ramach realizacji projektu zostaną objęte następujące grupy:

– osoby bezrobotne z określonym I, II i III profilem pomocy, osoby bierne zawodowo,
– osoby z niepełnosprawnością;
– osoby korzystające ze świadczeń OPS lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym w szczególności osoby w wieku 15-30 oraz 50+;
– osoby korzystające z POPŻ;
– osoby poniżej 18 roku życia pochodzące z rodzin korzystających ze świadczeń OPS.

W ramach projektu odbędą się m. in. szkolenia zawodowe, warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, mentora, jobcoacha, trenera pracy.

Uczestnikom projektu realizator zapewnia  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie w trakcie zajęć, wsparcie animatora/ opiekuna dla dzieci oraz w razie potrzeby wsparcie opiekuna osoby zależnej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: www.akademia-aktywności.instytutbs.eu oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Osoby zainteresowane udziałem  w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych  OPS  w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

 

Sporządziła:

Dorota Dworakowska – specjalista pracy socjalnej

Kierownik

Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.