Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Informacja o wyborze oferty

Komentowanie jest wyłączone.