Podpisanie umów na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

rpo_loga
10 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma PHU Optima. Podpisania umowy dokonali w imieniu firmy PHU Optima właściciel – Pan Paweł Wyszyński, a ze strony Gminy Wójt Sylwester Jaworowski.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Na ten cel Gmina Kołaki pozyskała kwotę dofinansowania w wysokości 482 715,83 zł. Łączny koszt realizacji działania to 623 900,00 zł

Na to zadanie składa się:
– ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku,
– docieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku,
– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
– wymiana starych drzwi wejściowych,
– wymiana okien nadziemia budynku,
– wymiana okien w piwnicy budynku;
– modernizacja instalacji c.o.,
– modernizacja c.w.u.,
– montaż instalacji fotowoltaicznej.

Prace mają potrwać do końca maja 2018 roku.

termo1 termo2 termo3

Dotyczy projektu [WND-RPPD.05.03.01-20-0063/16 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”] realizowanego w ramach umowy [UDA-RPPD.05.03.01-20-0063/16-00] zawartej dnia 27.07.2017 r.
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.