Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

azbest201801

Do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy także dołączyć jedno z oświadczeń.
Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w wersji skróconej wypełniają rolnicy, którzy w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających latach nie korzystali w ogóle z pomocy de minimis.
Oświadczenie w wersji dłuższej wypełniają rolnicy, którzy w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających go otrzymali następująca pomoc:

1) Dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego);
2) Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS);
3) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych);
4) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe);
5) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
6) Dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
7) Jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rolnych z tytułu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego (ARiMR);
8) Dopłaty do kredytów na zakup ziemi na zasadach pomocy de minimis (ARiMR);
9) Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa); rozłożenie na raty kary za przekroczenie kwoty mlecznej.
10) Dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis (ARiMR) (pomoc suszowa);
11) Pomoc finansowa dla rolnika, który był producentem owoców porzeczki czarnej lub wiśni;
12) Pomoc finansowa dla rolnika, który był producentem cebuli, kapusty lub jabłek;
13) Pomoc finansowa dla rolnika, który poniósł szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki

ZAŁĄCZNIKI:
Zał 1. Wniosek
Zał. 2. Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie
Zał. 3. Załącznik do rozp. – formularz informacji

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.