Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami, posiadaczami zależnymi (dzierżawca) gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Kołaki Kościelne (Urząd Gminy Kołaki Kościelne) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

 od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., 

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1,00 zł

 

ZAŁACZNIKI:

  1. Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej
  2.  Oświadczenie
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.