„Bony na szkolenia” – trwa nabór do projektu

Kołaki Kościelne, 08.02.2018 r.

INFORMACJA

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od lutego 2018 r. rusza nowy nabór do projektu  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim  i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół średnich i zawodowych, obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:

  1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:

– szkolenia i kursy z informatyki,

– szkolenia i kursy z języków obcych ,

– kursy kompetencji ogólnych,

– studia podyplomowe.

  1. (Poddziałanie 3.2.) bon na szkolenia zawodowe (Szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Osoby zainteresowane mogą wysyłać zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi – zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.

Adresy Biur Obsługi dostępne są na stronie www.bonynaszkolenie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.

 

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.