Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Kołaki Kościelne, 2018-02-15

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-5-2/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Ww. osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.kombatanci.gov.pl).

KIEROWNIK
Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.