Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie

 Kołaki Kościelne, 2018-03-14

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w Zambrowie, przy ulicy Legionowej 1, funkcjonuje

Środowiskowy Dom Samopomocy

udzielający pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym, upośledzonym, które mają trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym, wymagają wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Zajęcia prowadzone w ww. placówce mają na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości ich życia. Podstawowym zadaniem ŚDS w Zambrowie jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

W związku z powyższym rodziny, opiekunowie ww. osób, chętnych do uczestnictwa w zajęciach, mogą zgłaszać się do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie, tel. 86 271 03 32.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

 

Kierownik

Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.