SZKOLENIE INTERNETOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

SZKOLENIE INTERNETOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

Materiały szkoleniowe do pobrania:
1. RODZAJE ALARMÓW I SYGNAŁÓW ALARMOWYCH ORAZ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, A TAKŻE ZASAD POSTĘPOWANIA PO ICH USŁYSZENIU

2. POTENCJALNE ZAGROŻENIA CZASU WOJNY I POKOJU ORAZ SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM

Zapraszamy do lektury!

Komentowanie jest wyłączone.