Informacja o uzupełnieniu do wniosków związanych z naborem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest prosimy osoby, które złożyły stosowny wniosek o uzupełnienie o kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc magazynowania azbestu (w przypadku odbioru).

Należy wykonać 5 zdjęć w formie elektronicznej lub tradycyjnej oraz dostarczyć do Urzędu Gminy na płytach CD, DVD lub przesłać na adres mailowy: gminakolaki@op.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu. Wyroby zawierające azbest powinny być składowane na paletach oraz owinięte folią lub folią stretch lub znajdować się w workach Big Bag.

Fotografie dostarczamy do Urzędu Gminy lub przesyłamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wymóg ten został przedstawiony jako niezbędny załącznik do wniosku o przyznanie funduszy na realizację zadania w piśmie skierowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niedostarczenie zdjęć skutkowało będzie odrzuceniem Państwa wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Panem Jarosławem Zalewskim nr tel.: 86 270 30 26 w. 23.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.