Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Kołakach Kościelnych

2 maja 2018 r. już po raz trzeci odbyły się w Kołakach Kościelnych Gminne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad uroczystością objął Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku Pan Józef Mozolewski. Inicjatorem uroczystości był Wójt Gminy Kołaki Kościelne, Pan Sylwester Jaworowski, zaś w przygotowania włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 7.45 od podniesienia flagi na maszt przy Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych i przemarszu orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek z Szumowa, pocztów sztandarowych Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku, Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołakach Kościelnych i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Kołakach Kościelnych, zaproszonych gości a także społeczności szkolnej do kościoła parafialnego.

W czasie mszy świętej ksiądz Piotr Ćwikła przypomniał wskazania wielkich Polaków związane z poszanowaniem barw narodowych i walką o wolność zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. Uświadomił także, na czym polega współczesny patriotyzm.

„Mówiąc o Ojczyźnie niech nas ręka Boska broni abyśmy własną Ojczyznę która została przesiąknięta krwią milionów Polaków wykorzystywali do własnych interesów. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że Bóg to nasza pierwsza miłość, natomiast drugą miłością jest nasza Ojczyzna. Dziś w narodowe święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zastanówmy się nad naszym stosunkiem do Ojczyzny, narodowych wartości i kultury. Jestem przekonany, że jeżeli z należytą czcią i szacunkiem będziemy odnosili się do Polski, symboli narodowych i do Boga, to płaszcz Maryi który od stuleci otacza nasz naród nigdy nie zostanie nam zabrany. A my i Ci którzy po nas przyjdą będą mogli cieszyć się należytą wolnością. „Przed twe ołtarze zanosim błagania Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”” – mówił w kazaniu ks. Piotr Ćwikła.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz pod budynek Urzędu Gminy, gdzie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt oraz odśpiewanie całego hymnu państwowego przez zespół wokalny Stokrotki w akompaniamencie orkiestry dętej z Szumowa.

Następnie wszyscy przemaszerowali do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski powitał zebranych gości w osobach: Proboszcza Parafii w Kołakach Kościelnych ks. kan. Zbigniewa Choromańskiego, ks. Piotra Ćwikły, Poseł na Sejm RP Pani Bernadety Krynickiej, Posła na Sejm RP Pan Lecha Antoniego Kołakowskiego, wicestarosty powiatu zambrowskiego Pana Stanisława Rykaczewskiego, burmistrza Zambrowa Pana Kazimierza Dąbrowskiego, radnego wojewódzkiego Pana Marka Adama Komorowskiego, radnego powiatowego Pana Krzysztofa Grodzkiego, wójta Gminy Zambrów Pana Jarosława Kosa, przewodniczącą Rady Gminy Kołaki Kościelne Panią Dorotę Barbarę Sobol wraz z Radnymi, sołtysów, Komendant Policji w Zambrowie Panią Anną Bajeńską, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Adama Wysmułek, Prezesa Związku Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakach Kościelnych dh. Adama Łubnickiego, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno Pana Marcina Sekścińskiego, przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Pani Danuty Radwańskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych Pana Henryka Rakoczego i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodruchach Panią Urszulę Siemiatycką, pracowników urzędu i kierowników jednostek podległych, mieszkańców, rodziców i społeczność szkolną.

W okolicznościowych przemówieniach goście wskazywali podniosłość święta i powagę symboli narodowych, wyrazili wiarę w patriotyzm współczesnych ludzi, podkreślając jednocześnie zaangażowanie patriotyczne mieszkańców naszej gminy.

„To święto wszystkich Polaków, którzy Naszą Biało-Czerwoną traktuj jako szczególnie cenny symbol państwowej tożsamości, symbol przynależności do wspólnoty i symbol wielkiej wartości, którą jest wolność dokupiona krwią wielu Polaków. Dziś mamy te szczęście żyć w suwerennej Polsce i możemy, a co więcej pragniemy oddawać cześć należną znakom Naszego Państwa i Narodu” – mówiła w swoim przemówieniu Poseł Bernadeta Krynicka.

„Na dzisiejsze święto musimy spojrzeć w dwóch wymiarach, w wymiarze historycznym i w wymiarze współczesnym. Patrząc na historię Polski, patrząc na historię tej ziemi Kołaki Kościelne i tych wszystkich wiosek wokół, musimy powiedzieć, że tutaj zawsze była Polska, tu mieszkali patrioci.” – mówił poseł Lech Antoni Kołakowski.

Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Białymstoku Pan Paweł Murawski w swoim wykładzie pn. „Drogi do Niepodległości Polski” opowiedział o trudnych czasach związanych z okresem zaborów i walkami o niepodległość. Nawiązał również do wystawy, którą można było obejrzeć na hali sportowej poruszającej tematykę Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939.

Po zakończeniu części oficjalnej młodzież szkolna mogła pochwalić się swoją bogatą wiedzą historyczną, startując w konkursie „1 z 12„. W przygotowanym przez Panią Barbarę Wojtkowską konkursie zwycięzcami okazali się:
1 miejsce – Weronika Konarzewska – klasa VI
2 miejsce – Wiktoria Tyborowska – klasa V
3 miejsce – Maciej Zawistowski – klasa III gimnazjum
Wcześniej odbył się również etap klasowy konkursu wiedzy historycznej w którym zwycięzcami okazali się:
1 miejsce – Klasa VI
2 miejsce – Klasa III gimnazjum
3 miejsce – Klasa IV
Nagrody książkowe ioraz puchary w konkursach zostały ufundowane przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku Pana Józefa Mozolewskiego.

Następnie zebrani udali się na cmentarz parafialny w Kołakach Kościelnych, gdzie zapalono znicz na grobie zabitych w wojnie polsko-sowieckiej marynarzy z Batalionu Morskiego.

Biegniemy ku Niepodległej” – to hasło drużynowego biegu przełajowego, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły i ich koledzy ze Szkoły Podstawowej w Szczodruchach. Zwycięzcami okazały się drużyny:
1 miejsce – klasa III gimnazjum
2 miejsce – klasa II gimnazjum (pierwszy skład)
3 miejsce – klasa II gimnazjum (drugi skład)

Ostatnim punktem programu obchodów Dnia Flagi było spotkanie nad stawem przy grillu i grochówce.

Dzień Flagi w Kołakach Kościelnych był nie tylko wspaniałą lekcją historii i kształtowania patriotyzmu, ale też łączył przyjemne z pożytecznym.

Źródło: na podstawie www.zskolaki.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/278279/swieto_flagi_

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.