Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Studium gminy Kołaki Kościelne -korekta 31.05

Załącznik 2. Mapa 1

Załącznik 2. Mapa 2

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.