Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy Kołaki Kościelne

Straż Pożarna jest jedną z najważniejszych i najbardziej docenianych służb mundurowych w Polsce. Co roku służba ta dzielnie działa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  Strażacy obecnie nie tylko gaszą pożary ale także zajmują się ratownictwem drogowym, chemicznym, wodnym oraz wspierają pomocą w usuwaniu skutków kataklizmów.

W gminie Kołaki Kościelne istnieją 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Trzy z nich mogą uczestniczyć w akcjach, są to: Kołaki Kościelne, Krusze-Łubnice i Szczodruchy. Jednostki te posiadają na wyposażeniu samochody gaśnicze i sprzęt wśród którego można wyróżnić:

  • KSRG OSP Kołaki Kościelne: samochód średni Star 244, Star 12.227 i operacyjny Polonez Caro, motopompa pływająca, przenośna i szlamowa, agregat oddymiający, nożyco-rozpierak, pompa hydrauliczna, piły tarczowe i łańcuchowe oraz drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
  • OSP Krusze-Łubnice: samochód lekki Renault Mascott oraz Żuk, piła łańcuchowa oraz drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
  • OSP Szczodruchy: samochód średni Star 244 oraz lekki Lublin II, motopompa oraz drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Koszty związane z utrzymaniem tych pojazdów, ubezpieczeniem i przeglądami, paliwa do samochodów, pił i motopomp oraz przeglądów sprzętu ratunkowego (m. in. butle tlenowe) ponosi Urząd Gminy Kołaki Kościelne. Rozliczaniem i obsługa jednostek zajmuje się również pracownik Urzędu Gminy.

Jednostką OSP przynależącą do Krajowego Systemu-Ratowniczo Gaśniczego są Kołaki Kościelne. Podstawą przynależności do systemu jest posiadanie co najmniej jednego średniego samochodu, co najmniej  12 wyszkolonych ratowników oraz zaplecze sprzętowe. Dla zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa mieszkańców i sprawności działania zatrudnionych jest przez Urząd Gminy dwóch kierowców. Strażak ochotnik otrzymuje również ekwiwalent zależny od czasu udziału w akcji lub szkoleń.

Gmina Kołaki Kościelne stara się dofinansowywać jednostki w sposób adekwatny do ich realnych potrzeb. Druhowie są szkolenie w liczbie zapewniającej ich udział w akcjach, szczególnie, że koszty szkoleń ratowniczych są często dużym wydatkiem.

W ostatnim czasie dwie spośród jednostek – OSP Krusze-Łubnice i Szczodruchy rozpoczęły z własnej inicjatywy współpracę z Zambrowskim Oddziałem Grupy Ratowniczej Nadzieja w Łomży. Owocem tej współpracy było między innymi bezpłatne szkolenie podstawowe druhów, zakończone egzaminem.  Jednostki w przyszłości planują dalszy rozwój współpracy z Grupą Nadzieja w obszarze ratowniczo-poszukiwawczym, już teraz uczestnicząc w manewrach szczebla krajowego dotyczących tematyki poszukiwania zaginionych.

Ważnym elementem w działaniu jednostek jest współpraca pomiędzy samorządem. Współpraca Gminy z Jednostką PSP w Zambrowie,  Zarządem Powiatowym OSP w Zambrowie,  Gminnym Zarządem OSP Kołaki Kościelne i  jednostkami OSP z terenu Gminy Kołaki Kościelne układa się dobrze, czego dowodem są między innymi podziękowania i trofea otrzymane od prezesów oraz zaproszenia na ważne dla nich uroczystości. Oczywistą rzeczą jest, że nie wszystkie potrzeby jednostek mogą być zaspokojone natychmiastowo z racji skromnego budżetu Gminy, często jednak są one dzielone na ważne i ważniejsze, poszukując zewnętrznych dofinansowań lub rozkładając je rozsądnie w czasie, chociaż wymaga to kompromisów na linii Wójt i Prezesi.

Ważna jest również współpraca pomiędzy instytucjami rządowymi. Pozyskanie dwóch wozów bojowych w tak krótkim czasie to efekt wzmożonej pracy Urzędu Gminy, a w szczególności Pana Wójta Sylwestra Jaworowskiego.  Podkreślił to w sposób szczególny Minister Jarosław Zieliński podczas uroczystości strażackich na których gościł:

Na ręce Pana Wójta Gminy Kołaki Kościelne chcę podziękować za to wsparcie, rozmawialiśmy ostatnio o potrzebach, wielokrotnie nawet, Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie Kołaki Kościelne. Objęliśmy tymi rozmowami zarówno OSP w Kruszach jak
i w Kołakach Kościelnych i całą gminę i będziemy realizować scenariusz mądrej pomocy rozłożonej w czasie, tak żeby to było skuteczne. Także dziękuję za pomoc OSP i racjonalizm
w podejściu do tego co trzeba, w jakim rytmie te decyzje trzeba podejmować. Stał się Pan dla mnie ważnym partnerem w rozmowach do tego co chcemy razem zrobić.”
– 50-lecie OSP Krusze.

Jeżeli chodzi o Kołaki Kościelne, to od pewnego czasu dochodziły takimi jakimiś pośrednimi drogami informacje o tym, ze brakuje tutaj wozu bojowego. No ale dopiero moja rozmowa bezpośrednio z Panem Wójtem spowodowała, ze te potrzeby zostały dobrze opisane, dobrze przedstawione i przeanalizowane i uznaliśmy wspólnie z Panem Komendantem Głównym, Panem Komendantem Wojewódzkim PSP, że ten samochód trzeba tutaj jednak nie czekając na dalsze procesy przekazać.”  – Uroczyste przekazanie wozu do jednostki OSP Kołaki Kościelne.

Poniżej prezentujemy małe streszczenie wideo z tych uroczystości:

 

Środki na straż pozyskiwane są przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne również ze źródeł zewnętrznych. Przedkłada się to na pisanie wniosków przez pracowników gminy w ogłaszanych naborach, ich nadzór przy realizacji i rozliczanie. Dzięki temu baza sprzętowa jest stale poszerzana o nowe wyposażenie. Działa to również w drugą stronę, wspólnie ze strażą powstają projekty kierowane do mieszkańców z terenu gminy (np. tereny rekreacyjne i altany), straż organizuje, współorganizuje lub zabezpiecza uroczystości (np. festyny odpustowe).

Jednostki doposażane są także z  funduszy ubezpieczeniowych. Jednym z takich przykładów jest torba medyczna którą wręczył były Doradca Wójta Gminy Kołaki Kościelne, a obecnie Kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Piotr Paprocki na ręce Wójta Gminy Kołaki Kościelne Sylwestra Jaworowskiego. Pochodzi ona z Funduszu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pan Wójt przekazał ją natomiast do jednostki OSP Kołaki Kościelne przy okazji wyświęcenia samochodu gaśniczego.

Źródło: www.zambrow.org

Jedną z możliwości podziękowania druhom za ich pracę i poświęcenie są uroczystości powiązane z jednostkami. Urząd Gminy Kołaki Kościelne stara się w miarę swoich możliwości wspomagać ich organizację. W ostatnich latach współorganizowane były  90-Lecie OSP Kołaki Kościelne i Powiatowy Dzień Strażaka, 50-Lecie OSP Krusze-Łubnice, 90-Lecie OSP Szczodruchy oraz już wspomniane uroczystości przekazania wozów strażackich do Kołak i Krusz. Uroczystości to szczególne chwile dla mieszkańców miejscowości przynależących do działania jednostki, pozwalają na wspólne spotkanie, docenienie współpracy ale również są okazją do rozmów o sukcesach i problemach. Jednostki OSP w większości integrują mieszkańców, zapewniają szanse spotkań i rozwoju wiedzy o bezpieczeństwie wśród młodych i inspirują wszystkich do współpracy czy współzawodnictwa na zawodach jednostek OSP. Każda jednostka na terenie gminy Kołaki Kościelne jest ważna, każda ma swoją historię i każda obiera własną drogę i cel działania na rzecz dobra i bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż to właśnie mieszkańcy są jej członkami.

Poniżej publikujemy podziękowania i wyróżnienia przekazane od jednostek OSP związanych z szeroko pojętą współpracą:

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.