Podwójna uroczystość w Świetlicy Wiejskiej w Zaniach-Leśnicy

19 października (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Zaniach-Leśnicy odbyły się dwie uroczystości. Pierwsza z nich związana była z otwarciem i wyświęceniem placu zabaw znajdującego się przed budynkiem Świetlicy, druga natomiast otwarcia i wyświecenia nowo wyremontowanej kuchni w budynku Świetlicy. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Bernadeta Krynicka, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński, Radny Powiatowy Andrzej Mioduszewski, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Wikariusz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych ks. Piotr Ćwikła, Przewodnicząca Rady Gminy Kołaki Kościelne Dorota Barbara Sobol, Przedstawicielka LGD „Brama na Podlasie” Agata Gołaszewska, Radni Rady Gminy, członkowie Stowarzyszenia „mojaWieś” na czele z Prezesem Piotrem Dębek, Prezes Gminnego Zarządu Związku OSP RP w Kołakach Kościelnych Pan Adam Łubnicki, Przedstawiciele jednostek OSP w Kruszach i Szczodruchach oraz mieszkańcy.

Plac zabaw przed Świetlicą Wiejską w Zaniach-Leśnicy to wspólna inicjatywa zrealizowana przez druhów strażaków z OSP Krusze i Urząd Gminy Kołaki Kościelne. Środki pochodzą z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który na uroczystości reprezentował Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński. Głównym celem planowanego projektu było stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły zagospodarować swój wolny czas w sposób bezpieczny i rozwijający. Kierowany jest on do wszystkich mieszkańców, zarówno dzieci, które zyskają miejsce do zabawy jak również rodziców, którzy będą mieli poczucie, że ich pociechy spędzają czas w miejscu do tego dostosowanym. Duży wkład poprzez poparcie wniosku o dofinansowanie mieli Pani Poseł Bernadeta Krynicka, Pan Poseł Lech Antoni Kołakowski oraz Radny Powiatowy Andrzej Mioduszewski, zaś mocno o jego przejście starał się Pan Wójt Sylwester Jaworowski. Przybyli goście dokonali przecięcia wstęgi, zaś ks. Piotr Ćwikła wyświęcił plac zabaw. Najważniejsze były jednak uśmiechy najmłodszych, którzy z radością zaczęli wspólną zabawę i testy nowych urządzeń.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński w ramach uznania za inicjatywę społeczna przekazał również na ręce Prezesa OSP Krusza Marka Kołakowskiego torbę ratowniczą, która będzie służyć strażakom podczas akcji i zasili wyposażenie ich samochodu. Jest to szczególnie pomocny prezent, ponieważ strażacy nie tylko uczestniczą przy wypadkach, ale również ochraniają imprezy masowe i współpracują z Grupą Ratowniczą „Nadzieja” w Zambrowie.

Wizyta Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński to również niespodzianka dla druhów z OSP Szczodruchy. Wspólny wniosek jednostki i Urzędu Gminy na doposażenie sprzętowe otrzymał z Funduszu Składkowego KRUS dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Umowę Prezes KRUS przekazał do podpisu Wiceprezesowi OSP Szczodruchy Andrzejowi Dmochowskiemu. Są to kolejne środki pozyskane dzięki współpracy strażaków, Pana Wójta oraz instytucji na doposażanie jednostek ochotniczych z terenu gminy Kołaki Kościelne.

Ostatnim punktem spotkania w Świetlicy Wiejskiej było otwarcie i wyświęcenie wyremontowanej kuchni. Przypomnijmy, że w budynku dawnej szkoły, który przekształcono na Świetlicę Wiejską od niedawna zawiązało się Stowarzyszenie „mojaWies”. Tworzą je mieszkańcy Zań-Leśnicy i sąsiednich miejscowości. Prezesem jest Pan Piotr Dębek, który wraz z Zarządem stara się integrować ludzi i motywować ich do wspólnego działania. Stowarzyszenie próbuje również swoich sił w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Obecnie realizowany jest projekt „Razem możemy więcej”. Wymalowane i gładkie ściany, nowy sufit i podłoga oraz meble i kuchnia gazowa – to elementy, które zostały wyremontowane i zakupione w ramach jego realizacji. To wszystko dzięki ciężkiej pracy członków Stowarzyszenia „mojaWieś” oraz nieformalnej grupy mieszkanek „Pasjonatki gotowania”, realizujących kierowany do mieszkańców gminy Kołaki Kościelne projekt. Remont sfinansowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Działaj Lokalnie. Środki na wsparcie realizacji Programu Działaj Lokalnie przekazuje również Gmina Kołaki Kościelne. Największym wkładem Stowarzyszenia była natomiast praca przy remoncie – większość rzeczy wykonali we własnym zakresie członkowie. Stowarzyszenie „mojaWieś” postawiło sobie za cel integrację społeczności lokalnej. Uwieńczeniem pracy była właśnie organizacja imprezy integracyjnej, podczas której otwarto kuchnie oraz poczęstowano gości przygotowanymi w niej potrawami. Spotkanie to nie tylko degustacja i pokaz umiejętności kulinarnych mieszkanek, ale również doskonała możliwość na spotkanie i rozmowy między mieszkańcami oraz przybyłymi w tym dniu gośćmi.

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.