KONKURS „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY TO ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych

Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży. Publiczna Szkoła Podstawowa w

oraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce:

„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

 

1.Celem konkursu jest:

– zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

– promowanie właściwych relacji w rodzinie,

– zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w szkole i w domu.

 

  1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

 

  1. Zakres  tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

 

  1. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

  1. zgodne tematycznie z ideą konkursu.
  2. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)
  3. c. format : A 4 lub A 3

 

  1. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 10 grudnia 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2018 r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

 

  1. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria pierwsza – Kl. 0 – II

– kategoria druga – Kl. III – IV

– kategoria trzecia – Kl. V-VII

– kategoria czwarta – uczniowie klasy VIII i gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

– zgodności z tematyką

– inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

– ogólnego wrażenia estetycznego

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych i Szkoły Podstawowej  w Szczodruchach oraz na stronach internetowych: www.zskolaki.superszkolna.pl, www.szczodruchy.sosedukator.pl oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Jednostki Organizacyjne – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. ZGODA NA KONKURS 2018
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.