Spotkanie przedstawicieli gminy Kołaki Kościelne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

25 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie z Panem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen.bryg. Leszkiem Suskim z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Gminę Kołaki Kościelne reprezentowali Wójt Sylwester Jaworowski oraz Prezes OSP Krusze Marek Kołakowski.

Głównym tematem poruszonym w trakcie rozmów były jednostki OSP działające na terenie gminy oraz ich doposażenie. Należy przypomnieć, że dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem jednostka OSP KSRG Kołaki Kościelne pozyskała pod koniec 2016 roku średni samochód gaśniczy. OSP Krusze w 2017 roku dostało natomiast w użyczenie na okres dwóch lat lekki pojazd ratunkowo-gaśniczy. Samochody te służą zapewnieniu bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców gminy Kołaki Kościelne oraz gmin sąsiednich, a także osób podróżujących drogą krajową S8.

W trakcie spotkania padła deklaracja, że samochód użyczony do Krusz zostanie przekazany na stałe w majątek jednostki. Wśród planów związanych z doposażeniem pojawiła się szansa na wymianę drugiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP KSRG Kołaki Kościelne na nowszy. Pozwoli to zabezpieczyć na wiele lat jednostkę i bezpieczeństwo na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

Spotkanie przedstawicieli gminy Kołaki Kościelne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Spotkanie przedstawicieli gminy Kołaki Kościelne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
(od lewej: Marek Kołakowski – Prezes OSP Krusze, Jarosław Zieliński -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sylwester Jaworowski – Wójt Gminy Kołaki Kościelne, gen.bryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej )
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.