Wojewódzka akcja identyfikacji producentów produktów lokalnych.

Urząd Gminy Kołaki Kościelne wspiera wojewódzką akcję identyfikacji producentów Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego.

Jeśli jesteś aktywnym:

 • rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,
 • producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców,
 • wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,

koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie: https://producenci.wrotapodlasia.pl

Bezpośrednie korzyści dla producenta:

 • możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności,
 • udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami celem poprawy opłacalności produkcji (organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej oferty dla firm i instytucji),
 • budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, restauracji itp.,
 • ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać możliwości zbytu,
 • propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów,
 • skracanie łańcucha dystrybucji, aby produkty mogły trafiać do odbiorców przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników (lub nawet przy zupełnym braku pośredników!),
 • propagowanie produktów w Internecie za pośrednictwem serwisów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak też partnerów,
 • udział w tworzeniu regionalnego systemu jakości (w przyszłości),
 • informowanie o problemach i możliwość uzyskania wsparcia przy ich rozwiązywaniu. Pozostając w stałym kontakcie z producentami, Urząd Marszałkowski oraz jego partnerzy mogą szybciej reagować.

Producenci powinni pamiętać o zjawisku zwanym „rentą wiedzy”. Polega ono na tym, że producenci, którzy wykazują się aktywnością (uczestniczą w różnych inicjatywach, szkoleniach itp.) statystycznie mają wyższe dochody od ich koleżanek i kolegów, którzy nie są otwarci na współpracę i podnoszenie swych kwalifikacji.

– Jak zorganizować się z wypełnianiem ankiety?

Ankieta jest wypełniana indywidualnie przez konkretnych producentów (oraz kandydatów na producenta). Niemniej jednak zachęcamy, aby wszyscy nasi partnerzy – a nawet osoby, które po prostu znają dobrych, uczciwych producentów, powiadomiły ich o możliwości wypełnienia ankiety i w miarę potrzeby udzieliły wsparcia technicznego.
Zachęcamy również, aby fizycznie dopilnować, czy nasz ulubiony producent wypełnił ankietę – również jeśli istnieje taka potrzeba asystować w tym procesie osobiście. Zachęcamy również, aby organizować lokalne spotkania, podczas których producenci mogliby usiąść z pomocną osobą i po prostu dokonać zgłoszenia on-line. Widzimy tu znaczną rolę przedstawicieli lokalnego samorządu i lokalnych grup działania, którzy jak nikt inni znają lokalne środowisko rolników, kół gospodyń wiejskich OSP i innych organizacji wśród rodzin których z pewnością nie brakuje rolników i producentów.

Zachęcamy też do odwiedzenia jednego z koordynatorów. Wsparcie zadeklarowała większość lokalnych grup działania oraz niektóre samorządy (ich liczba ciągle rośnie). Zawsze można nas również odwiedzić w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego:

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego (w Urzędzie Marszałkowskim) ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok; tel. 85-6654826, produkty@wrotapodlasia.pl

Informacji udziela również:
Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 30 26

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.