Mieszkańcy sołectw z terenu gminy Kołaki Kościelne wybrali sołtysów

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli tzw. jednostce pomocniczej gminy. Jego działalność wspiera rada sołecka.

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się zwykle kilka miesięcy po wyborach samorządowych. Obecnie kadencja sołtysa trwa 5 lat. Są oni wybierani spośród nieograniczonej liczy kandydatów przez stałych, uprawnionych do głosowania mieszkańców danego sołectwa.

W przypadku naszej gminy wybory przeprowadzono w lutym i marcu. W 6 sołectwach (Ćwikły-Krajewo, Ćwikły-Rupie, Gosie Duże, Kossaki-Borowe, Krusze-Łubnice, Łubnice-Krusze)  mieszkańcy wybrali nowe osoby na sołtysów. W 4 sołectwach (Czachy-Kołaki, Ćwikły-Rupie, Gosie Małe i Kossaki-Borowe) na sołtysów wybrano osoby zasiadające również jako radni Rady Gminy Kołaki Kościelne. W Guniach-Ostrów natomiast sołtys nie został wybrany.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę sołtysów w poszczególnych sołectwach.

L.p. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa
1. Cholewy – Kołomyja Jastrzębski Rafał
2. Czachy – Kołaki Dłużniewski Dariusz
3. Czarnowo – Dąb Grabowska Anna
4. Czarnowo – Undy Gołaszewski Wiesław
5. Czosaki – Dąb Kuleszczyk Dariusz
6. Ćwikły – Krajewo Wierciszewski Marek
7. Ćwikły – Rupie Konarzewski Mariusz
8. Głodowo – Dąb Krajewski Kazimierz
9. Gosie Duże Klimaszewska Wiesława
10. Gosie Małe Dębek Piotr
11. Gunie – Ostrów
12. Kołaki Kościelne Bagińska Hanna
13. Kossaki – Borowe Podbielski Janusz
14. Krusze – Łubnice Domitrz Joanna
15. Łętowo – Dąb Konopka Jan
16. Łubnice – Krusze Choińska Grażyna
17. Podłatki Duże Zalewski Zdzisław
18. Podłatki Małe Pęski Wiesław
19. Rębiszewo – Zegadły Modzelewski Andrzej
20. Sanie – Dąb Zalewski Sławomir
21. Szczodruchy Pruszkowski Andrzej
22. Wiśniówek – Wertyce Wądołowska Aneta
23. Wróble – Arciszewo Kaczyński Kazimierz
24. Zanie – Leśnica Dąbrowski Waldemar
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.