Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są zarówno do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, a także do osób pozostających w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych proszone są o zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelnej 11 celem złożenia wniosku o udzielenie ww. wsparcia.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, za pomocą którego pracownicy socjalni weryfikują sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej oraz dokumentów potwierdzających sytuację życiową.

Ponadto w przypadku ubiegania się o usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedstawić  zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczności korzystania w powyższej pomocy.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.