Komunikat IUNG-PIB w sprawie obszarów zagrożonych suszą na terenie gminy Kołaki Kościelne.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach wykluczył zagrożenie suszą rolniczą na terenie gm. Kołaki Kościelne.

Prowadzony przez IUNG-PIB na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi system ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy. Zgodnie z wytycznymi suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Szkody powstałe w wyniku suszy można szacować według wytycznych Resortu Rolnictwa przez komisje powoływane przez wojewodę wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym wystąpiła susza.

Według Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klimatyczny bilans wodny (KBW) na terenie gminy Kołaki Kościelne nie spadł poniżej normy, więc kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone. Więcej informacji dostepnych jest na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2014022/

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.