Mieszkańcy upamiętnili pacyfikację wsi Czarnowo-Undy

21 lipca 2019 r. w miejscowości Czarnowo-Undy odbyła się Msza polowa przy pomniku upamiętniającym pacyfikację mieszkańców z 1944 r. Coroczna uroczystość przygotowywana przez sołtysa oraz lokalną społeczność stanowi patriotyczną i historyczną tradycję Czarnowa-Und. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, przybyli na tę okazję goście, przedstawiciele gminy, lokalnych instytucji oraz poczty sztandarowe. Kazanie do zebranych skierował wywodzący się z Czarnowa-Und ks. Lechosław Łapiński.

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste, historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość która obejmuje dzieła rodaków i owoce i wyniki. Próbą tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra jakim jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy zawsze byli zdolni do wielkich ofiar, dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym liczne mogiły żołnierzy którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz  za jej granicami. Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni ponosili trudy emigracji przymusowej, wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie. (..) Chcę powiedzieć za Św. Janem Pawłem II – klękam przed ich mogiłą z tą świadomością, że byli to nasi męczennicy, że zapłacili szczególną cenę naszej wolności za którą złożyli najwyższą ofiarę, a Bóg Miłosierny niech ich nagrodzi szczęściem wiekuistym. Amen” – mówił w słowach kazania do mieszkańców ks. Łapiński.

Po nabożeństwie złożone zostały kwiaty przed pomnikiem. Hołd tragicznie zabitym oddały także  przybyłe poczty sztandarowe.

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.