Informacja dotycząca przyjmowania „wniosków suszowych”. IUNG-PIB w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie gm. Kołaki Kościelne

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach w siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie gm. Kołaki Kościelne. W okresie tym przekroczone zostały kryteria suszy (wg. Roz. MRiRW). Na chwilę obecną został wystosowany wniosek do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do szacowania szkód.

Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy wg. IUNG-PIB” tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe oraz kukurydza i rośliny strączkowe. Dla pozostałych upraw na dzień 20.07.2019 r. zgodnie z raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.
Do wniosku należy dołączyć :
– kserokopię wniosku o płatność na 2019 r.;
– kserokopię ubezpieczenia upraw producenta rolnego.

Wnioski można składać w terminie do 8 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy, pok. nr 25 (II piętro).

Wzór wniosku w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI:

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.