Informacja dotycząca kwalifikacji do Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12; 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca sierpnia 2019 r. prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (sierpień 2019 – czerwiec  2020) ze Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy po skierowania niezbędne do otrzymania bezpłatnie ww. żywności.

Skierowania wydawane są mieszkańcom gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach od 7:30 – 15:30.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (to jest m.in.: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, długotrwale chorzy, itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

 Kierownik OPS

 Dorota Bogdańska

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.