wybory_miniatura

Obwieszczenie o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do RG