rolnictwo

Nabór wniosków o dotacje na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Kołaki Kościelne

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, że w 2019 r zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych wniosek o udział w w/w programie w terminie do dnia 3 października 2019 r.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kołaki Kościelne dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Wnioski należy składać w pok. nr 25 Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 270 30 26 w. 23.

ZAŁĄCZNIKI: