Przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 5 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne odbyło się spotkanie, na którym Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski przekazał sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Łączna wartość  przekazanego sprzętu w którego skład weszły: butle stalowe, dyski świetlne, pachołki drogowe, nóż ratunkowy do cięcia pasów, buty strażackie, kominiarki, ubrania specjalne, hełmy, rękawice, bosak ze stylem składanym, urządzenie uniwersalne CHULIGAN USA, drabiny nasadkowe, klucze do hydrantu naziemnego, radiotelefony , węże do motopompy, smok ssawny wyniosła 25 000 zł.

Zakup był możliwy dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.