Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych

Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. W pomieszczeniach szkolnej kuchni nastąpiło rozszczelnienie butli z gazem powodując zagrożenie podtrucia i wybuchu. 

Natychmiast ogłoszono alarm i rozpoczęto ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników. Po sygnałach alarmowych wszyscy udali się do Sali gimnastycznej. W tym czasie przybyły służby ratownicze. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zniwelowali zagrożenie.  

Opisane powyżej zdarzenie było tylko symulacją i ćwiczeniami ewakuacji. Temat został potraktowany poważnie, gdyż do takiej sytuacji może dojść w każdej chwili. Ćwiczenia próbnej ewakuacji obserwowali pracownicy gminy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, policja i straż pożarna.

Wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Ewakuowano 164 uczniów i 23 pracowników w czasie 4 minut.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych