Gminny Dzień Seniora 2019

Dzień Seniora to niezwykle święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość, mądrość oraz doświadczenie życiowe, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.

Z tej okazji 23 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Seniora, na którą przybyli: ks. Proboszcz Henryk Dąbrowski, ks. Wikary Arkadiusz Ryłka, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Grupa Ratownicza przy OSP Krusze, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy oraz Radni, Sołtysi a przede wszystkim Szanowni Seniorzy.

Były to piękne i uroczyste obchody, w których wzięło udział ponad 150 seniorów z całej gminy Kołaki Kościelne.

Pan Wójt Sylwester Jaworowski rozpoczął uroczystość, wznosząc toast za wszystkich gości, gratulując im pięknego wieku i życząc „długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła rodzinnego, pogody ducha, wiele radości i uśmiechu na twarzy”.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej Henryk Rakoczy podkreślając ważną rolę osób starszych w życiu społecznym w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zaproponował również  seniorom udział w projekcie szkolnym dotyczącym opowiadania legend i historii związanych z terenem Gminy Kołaki Kościelne, a także pokoleniowe śpiewanie kolęd.

Przed licznie przybyłymi mieszkańcami wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych, która przygotowała część artystyczną. Uczniowie w dowód uznania wręczyli seniorom czerwone róże.

W trakcie spotkania odbyła się również prelekcja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Mundurowi poruszyli kilka ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa seniorów.

Dodatkowo ratownicy z Grupy Ratowniczej działającej przy OSP Krusze przekazali zebranym wiedzę związana z udzielaniem pierwszej pomocy. Seniorzy mieli możliwość zbadania poziomu cukru we krwi oraz zmierzenia ciśnienia tętniczego.

Część artystyczną uświetnił występ kapeli „Szansa”. Spotkanie obfitowało w śmiech, wspólną biesiadę i taniec oraz rozmowy. Seniorzy pokazali, iż mają w sobie jeszcze wiele sił i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem, wspólne aktywne spędzanie czasu, a także fakt, że się o nich pamięta. Żegnając się deklarowali  swoją obecność w następnym roku.