Konkurs plastyczny „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY- to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY –

to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

organizowanego przez
podmioty wchodzące w skład  Zespołu Inderdyscyplinarnego
Gminy Kołaki Kościelne:

 Szkołę Podstawową w Kołakach Kościelnych
Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szczodruchach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

 

Cel konkursu:

  • Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Promowanie właściwych relacji w rodzinie.
  • Motywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonane przez uczniów pocztówki świąteczne wraz z życzeniami zostaną przesłane emerytowanym pracownikom szkół z terenu gminy Kołaki Kościelne celem wywołania pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy, wzmocnienia poczucia więzi społecznych i integracji międzypokoleniowej oraz kultywowania tradycji.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu  i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

REGULAMIN KONKURSU

§1

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołaki Kościelne na lata 2017-2021, przyjętego Uchwałą Nr XVII/109/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2016 r. – cel szczegółowy
1: „Zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Realizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych, Szkoła Podstawowa  w Szczodruchach i Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych, tj. podmioty wchodzące w skład  Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołaki Kościelne.

§2

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

§3

 Uczestnicy konkursu przygotują prace plastyczne w formie pocztówki świątecznej z motywem Bożonarodzeniowym – o maksymalnych wymiarach strony pocztówki 15 cm x 21 cm przy wykorzystaniu dowolnej techniki.

§4

1.Każdy uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną.

2.Prace będą przyjmowane do 10 grudnia 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

3.Do pracy plastycznej należy dołączyć:

a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku – zał. Nr 1 do Regulaminu.

b) dane autora pracy – zał. Nr 2 do Regulaminu.

Formularze dostępne są również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych i Szkoły Podstawowej  w Szczodruchach.

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:

– kategoria pierwsza – Kl. 0 – II,

– kategoria druga – Kl. III – V,

– kategoria trzecia – Kl. VI-VIII.

5.Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

– zgodności z tematyką,

– inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki,

– ogólnego wrażenia estetycznego.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2019 r.

Spośród wykonanych przez uczniów prac plastycznych, komisja konkursowa wybierze najlepiej wykonane pocztówki, załączając życzenia od uczniów Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i prześle emerytowanym pracownikom szkół z terenu Gminy Kołaki Kościelne.

Każda pocztówka zostanie zaopatrzona przez organizatorów konkursu w treść: „Praca została wykonana przez uczestnika konkursu plastycznego: „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY – to ŚWIETA BEZ PRZEMOCY”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołakach Kościelnych, Szkołę Podstawową w Szczodruchach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, tj. podmioty wchodzące w skład Zespołu interdyscyplinarnego Gminy Kołaki Kościelne w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołaki Kościelne na lata  2017-2021 – cel szczegółowy 1: „Zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu  i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.