Międzypokoleniowy konkurs kolęd

W dniu 6 stycznia 2020 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołakach Kościelnych odbył się Międzypokoleniowy konkurs kolęd organizowany przez Szkołę Podstawową im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego oraz tutejszą Parafię.  Patronat honorowy nad konkursem objęli Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kulesza.

W konkursie wzięło udział 5 rodzin z terenu Gminy Kołaki Kościelne – Rodzina Państwa Wójcik z Kołak Kościelnych, Rodzina Państwa Gosk z Ćwikieł Krajewa, Rodzina Państwa Borkowskich z Rębiszewa Zegadły oraz Rodzina Państwa Godlewskich i Klimaszewskich z Gosi Dużych.  Jury oceniało umiejętności wokalne, intonację, aranżację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowy punkt Jury przyznawało za uczestnictwo rodziny trzypokoleniowej oraz za piątą i dodatkową osobę.

Uczestnicy prezentowali tradycyjne pastorałki i kolędy jak: Gore Gwiazda Jezusowi, Teraz Spij Dziecino Mała oraz Pójdźmy Wszyscy Do Stajenki. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowała również młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego w naszej parafii oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych – Henryk Rakoczy, który zaprosił do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku.

Następnie głos zabrali Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, ksiądz Henryk Dąbrowski -proboszcz parafii Kołaki Kościelne oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kulesza, którzy podziękowali zgromadzonym za tak podniosłe pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i wręczyli uczestnikom nagrody.

Czas mile spędzony przyczynił się do kultywowania zwyczaju kolędowania, stworzył możliwość wysłuchania oraz śpiewania najpiękniejszych pieśni bożonarodzeniowych oraz aktywnego spędzania czasu z rodziną. Warto podkreślić iż, kto śpiewa ten dwa razy się modli.