Platforma żywnościowa

Platforma żywnościowa to zorganizowany rynek giełdowy, dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolnymi oraz spożywczymi, umożliwiający zainteresowanym uczestnikom, w tym producentom, przetwórcom, przedsiębiorstwom przechowalniczym, zawieranie transakcji w formule rynku kasowego (SPOT) z fizyczną dostawą towaru. Wymagania jakościowe dla towarów, zasady uczestnictwa w rynku, warunki zawierania transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez Giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na transparentnych i jednakowych dla wszystkich jego uczestników zasadach.

W okresie pilotażu, trwającym od marca do sierpnia 2020 roku, do obrotu zostanie wprowadzona pszenica w trzech klasach jakościowych (A, B, C), spełniająca określone wymagania i parametry jakościowe, określone przez Giełdę i zdeponowana w magazynach posiadających autoryzację Giełdy.

Podczas pilotażu Platformy Żywnościowej uczestnicy będą zawierać rzeczywiste transakcje na Giełdzie, rozliczane finansowo przez Izbę Rozliczeniową, a   fizyczna dostawa będzie realizowana przez Magazyny Autoryzowane. Giełda organizuje i   prowadzi obrót towarami rolnymi, Izba Rozliczeniowa – odpowiada za bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, a Magazyny Autoryzowane – weryfikują jakość towaru, zapewniają profesjonalne przechowanie towaru i   umożliwiają rozliczenie transakcji poprzez fizyczną dostawę.

 

ZAŁĄCZNIKI:

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.