prawo_miniatura

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

                                                                              Kołaki Kościelne, 2020-03-16

 

OGŁOSZENIE

 

W celu zapobiegania rozpowszechnieniu się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Przypominamy, iż osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń realizowanych przez tutejszy ośrodek mają możliwość składania wniosków drogą elektroniczną przez:

Dostęp do ww. systemów jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednocześnie informujemy o możliwości pobrania druków wniosków ze strony www.kolaki.pl (http://kolaki.pl/druki/)

Zachęcamy do wysłania wniosków wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem: ops@kolaki.pl oraz numerami telefonów:

– 86 270 30 26 w. 25 (kierownik, księgowość OPS)

– 86 270 30 39 (pracownicy socjalni)

– 86 270 30 26 w. 21 (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, KDR)

 

 

                                                                                                                            Kierownik OPS

                                                                                                                         Dorota Bogdańska