prawo_miniatura

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Kołaki Kościelne

UWAGA

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Kołaki Kościelne

Informuję, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Kołaki Kościelne – Urząd będzie nieczynny dla interesantów.

Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Kołaki Kościelne nie oznacza, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pracownicy będą realizowali wszystkie obowiązki – tylko bez bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Korespondencja w formie papierowej, będzie przyjmowana wyłącznie za pośrednictwem operatora usług pocztowych – dokumenty należy wysłać pocztą.

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie oraz elektronicznie przez platformę e-PUAP lub e-mail: gminakolaki@op.pl   

Sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu, np. zgłoszenie zgonu będą załatwiane bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu..

Numery telefonów Urzędu Gminy Kołaki Kościelne to: 86 270 30 26;      86 270 30 03;   86 270 30 16;   86 270 30 88

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej to nr  telefonu 86 270 30 39

Należności finansowe wobec gminy Kołaki Kościelne realizować należy poprzez przelewy bankowe na numer bankowy Urzędu: 79 8775 0009 0050 0500 0228 0001.

Opłatę za odpady prosimy wpłacać na nr konta 55 8775 0009 0050 0500 0228 0045

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kołakach Kościelnych jest nieczynna, również do odwołania.

Apelujemy ponownie, aby ograniczyć do minimum kontakty i przebywanie w miejscach publicznych. Stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby pomoże szybciej i bezpiecznej przebyć sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

                                    Wójt

                       Sylwester Jaworowski

 

Ponadto podajemy nr telefonu do Lekarza Rodzinnego: 86 270 30 04