Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Biuro rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „OSOBISTY PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa”.  Poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo  i zniwelować potencjalne ryzyko. Dostępny jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii