Biblioteka Publiczna w Kołakach Kościelnych wznawia działanie. Obowiązują nowe zasady

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH
zaprasza Czytelników do wypożyczania książek

Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne wznowiła od 4 maja 2020 r. wypożyczanie książek. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że nasza biblioteka będzie działała według następujących zasad:
1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust(maseczka lub chusta itp.)
2. Po wejściu do biblioteki Czytelnik ma obowiązek odkażenia rąk lub założenia rękawiczek.
3. Stanowisko do wypożyczania książek znajduje się tuż przy wejściu do biblioteki. Jest ono wyposażone zgodnie z wymogami epidemiologicznymi.
4.Zwrócone książki po wypisaniu z konta Czytelnika zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie! Po tym czasie zostaną włączone do księgozbioru biblioteki.
5. Wolny dostęp do książek zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
6. W bibliotece może przebywać równocześnie 1 czytelnik.

ZACHOWAJMY OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.